Aktier är värdepapper som representerar en ägarandel i ett företag. När du äger aktier blir du därför delägare i företaget. Företaget som du köper aktier av måste vara ett så kallat aktiebolag och aktierna behöver vara noterade på en handelsplattform eller en börs. Varför företag väljer att ge ut aktier beror på att de vill finansiera bolaget. Finansieringen sker när företaget anser att de behöver nytt kapital i bolaget eller när det bildas. 

Varför vill man äga aktier?

Med hjälp av aktier kan företag samla in pengar för att växa och investera i deras verksamhet. För investerare är aktier ett sätt att tjäna pengar på att äga aktier. Stiger värdet på aktien tjänar du på att sälja aktien till mer än vad du köpte för eller genom att du tar del av aktiernas utdelning. När du äger aktier i ett företag kallas du aktieägare eftersom du delar företagets vinst. 

Hur fungerar aktier?

När du köper en aktie är det ett bevis på att du äger en del av företaget. I en aktiebok som finns för alla aktieägare blir du därmed registrerad. I sverige görs registreringen av din bank, mäklare eller Euroclear Sweden AB. Aktiehandeln är elektronisk och registreras i databaser och därför kan du inte ta på det rent fysiskt. Förr i tiden kunde man få ett fysiskt ägarbevis på att man äger aktien. Idag kallas ägar-beviset för avräkningsnota. Avräkningsnotan är ett kvitto på hur många aktier du har köpt eller sålt och till vilken kurs. Dessutom är det ett kvitto på vilket affärs- och likviddatum affären har. Vill du kontrollera din avräkningsnota hittas den på din bank eller institut där du har aktierna. 

Aktiekurserna fluktuerar men investerare som äger aktier hoppas att aktier ökar i värde med tiden. Alla aktier ökar tyvärr inte i värde utan de kan tappa sitt värde eller gå i konkurs. När det händer kan aktieinvesterare förlora hela eller delar av sin investering. Det är därför viktigt att sprida sina pengar, köpa aktier i många olika företag snarare än att fokuser på bara ett företag. 

Aktier har en större risk än vissa andra investeringar. Med större risk kommer också en chans att tjäna mer pengar. Aktieinvesterare tjänar pengar på två sätt: 

Om priset på en aktie stiger under ägande-tiden och de säljer aktier för mer än det betalades för. 

Genom utdelning. Utdelning är vanliga betalningar till aktieägarna. Alla företag betalar inte utdelning. Utdelning görs vanligtvis kvartalsvis. 

Under det senaste århundradet har aktiemarknaden haft en genomsnittlig årlig avkastning på 10 %. Med genomsnitt talar vi om genomsnitt per år. Det betyder inte att genomsnittet gäller för en viss marknad eller en aktie. 

Olika typer av aktier

Det finns olika typer av aktier. Dessa akter kallas för A-, B-, C-aktier samt preferensaktier. Det finns ett samlingsord för A-, B. och C-aktier som heter stamaktier. När ett företag startar ges det ut stamaktier. Bokstäverna skiljer på aktietyper. En aktietyp kan avgöra hur mycket rösträtt du till exempel har på bolagsstämman. Utdelningen brukar däremot vara densamma för alla aktietyper. Vilka rättigheter varje aktietyp ska medföra och hur uppdelningen av aktier ska se ut bestämmer företagen själva .Under en bolagsstämma brukar A-aktier berättiga fler röster på bolagsstämman medan B- och C-aktier ger färre röster. 

Vad är rösträtt?

Rösträtt innebär att du har rätt att rösta på olika förslag på bolagsstämmorna. En bolagsstämma har företag varje år för att fatta beslut om företagets och verksamhetens framtid. Detta gör att du kan vara delaktig i företagets utveckling. 

Vad ska man välja för typ av aktie?

Vilken typ av aktie man ska välja beror helt på ditt intresse av engagemang. Vill du vara engagerad i verksamheten och framtiden kan det vara bra att kontrollera aktiens rättigheter. Är det enbart A-aktier som ger rättigheter att vara engagerad i företagets utveckling kan den typen av aktier passa dig bäst. Är du småsparare spelar det oftast inte jättestor roll vilken typ av aktie du äger. Utdelningen och kursen påverkas inte markant. B- och C- aktier kan därför passa sig bättre i de fallen. A-aktier handlas mindre av medan B- och C-aktier oftast ägs av fler privatpersoner. 

Vad är preferensaktier?

Preferensaktier ger speciella rättigheter i jämförelse med stamaktierna. Den ger aktieägarna rätt till utdelning före stamaktierna. Detta gör att preferensaktierna har en så kallad företrädesrätt. Preferensaktier har oftast på förhand en bestämd fast utdelning. Detta skiljer sig från stamaktier som inte har denna typ av begränsning. 

Hur ser jag vilken aktietyp jag har?

Aktietup kan du se i aktienamnet. Bokstaven eller definitionen anges direkt efter aktiens namn. 

Nu har du lärt dig mer om aktier. Handla aktier från 0 kronor hos Avanza här – den mest populära aktie-banken i Sverige.