Effektiv ränta avser kostnaden (ränta och avgifter) för en kredit uttryckt som en årlig räntesats på kreditbeloppet. Räntan på lånet betalas av en gång per år. Ränteberäkningen anser att ett helt år har 360 dagar.

Mer om regler och förordning gällande effektiv ränta och lån och konsumentkrediter finns reglerat i förordning SFS 2010:1855 samt i Konsumentverkets anvisningar.

Se nedan exempel hur effektiv ränta räknas om du ska låna 2 000 kr.

effektiv ränta - spara pengar snabbt

Varför detaljerar långivare effektiv ränta?

Många långivare uttrycker räntor på olika sätt. Genom omräkning av lån till effektiv ränta kan man lättare jämföra räntor. Effektiv ränta används därför som ett sätt att jämföra lån. I marknadsföringen av lån måste långivare även presentera den totala kostnaden i samband med den effektiva räntan och inte bara räntesatsen för en tydlig bild av kostnaden.

Den totala kostnaden är viktig för prisjämförelser av lån och krediter eftersom du får en bättre överblick över vad du faktiskt ska betala under en specifik tid. En del lån-företag presenterar inte dolda avgifter tydligt som aviavgifter därför rekommenderar vi att kontrollera övriga kostnader innan du väljer lån givare.

Hur beräknas effektiv ränta?

Att räkna ut effektiv ränta kan vara krångligt. Det exakta tillvägagångssättet finns beskrivet i Europaparlamentet direktiv som återges i Konsumentverkets anvisningar. Effektiva räntan ska enligt lag alltid redovisas när du lånar pengar men den nominella räntan brukar oftast vara mer tydligt representerad. Den nominella och den effektiva räntan skiljer sig oftast mycket.

Se nedan exempel på hur den effektiva ränta skiljer sig för två räntefria lån. Den nominella räntan är 0 % för båda lånen men den effektiva räntan skiljer sig.