Genom att du nu har all nödvändig information om din ekonomiska situation, är nästa steg att skapa en handlingsplan. Du behöver inte förbereda mycket mer för en skuldrådgivning. Har du följt råden som vi har gått igenom i vår guide från steg 1–4 har du allt du behöver (inkluderar skulder, utgifter och inkomster):

Ta kontrollen över din ekonomi på 7 dagar, dag 1.

Dag 2: Förstå vilka skulder som måste prioriteras.

Dag 3: Vad ingår i en budget?

Dag 4: Vad räknas som inkomst och hur kan den ökas?

I Sverige finns det fantastisk hjälp att få från kommunerna. Med informationen som du har samlat in om din ekonomiska situation kan du få hjälp via en budget- och skuldrådgivare. Genom en budget- och skuldrådgivare får du råd, stöd och idéer för att få ordning på din ekonomi.

Denna möjlighet är helt upp till dig och du bestämmer om du vill gå vidare. Budget- och skuldrådgivaren har en tystnadsplikt och det är helt kostnadsfritt. För att underlätta din vardag och lätta på trycket på skulder kan detta vara ett jättebra alternativ.

Boka möte med en budget- och skuldrådgivare

Stadsförvaltningen i din kommun ansvarar för bokningen.

Kontakta budget- och skuldrådgivare här.

Att ta med sig och tänka på inför mötet med skuldrådgivaren finns sammanställt här

  • Alla hushållets inkomster som lön, ersättningar eller bidrag.
  • Räkningar som till exempel hyra, el, telefon eller andra utgifter.
  • Alla hushållets skulder, exempelvis från kronofogden eller inkassoföretag.
  • Alla personer i hushållets senaste deklaration (de gul- och vitrandiga sidorna).

Konsumentverket arbetar med att hjälpa konsumenter med sin ekonomi. De informerar också om viktiga frågor som du bör ta ställning till på deras hemsida. Vill du testa att göra en budget har du även möjlighet till det här.

På vilket sätt hjälper budget- och skuldrådgivningen?

Rådgivningen hjälper dig att få koll på din vardagsekonomi som hur du till exempel för kassabok, lägger upp en budget och får koll på dina räkningar. Har du skulder kan du även få hjälp att ta kontrollen över dem.

Vid första mötet gör ni en kartläggning över den ekonomiska situationen. Kartläggningen ligger sedan till grund för rådgivningen. Tillsammans kommer ni överens om långa och korta mål. Vid första mötet är det viktigt att ta med sig dokument som rör din ekonomi för att ha något att grunda samtalet på.

Skuldsanering

Har du eller någon du känner betalningsproblem eller är skuldsatt finns det hjälp att få med budget och ekonomisanering av kommunernas budget- och skuldrådgivare. Ansökan görs hos kronofogden och de utreder och beslutar om skuldsanering. Budget- och skuldrådgivningen hjälper till med förberedelser inför en eventuell ansökan om skuldsanering. Dessutom får du stöd under Kronofogdens utredning samt under tiden skuldsaneringen pågår.

Skuldsaneringen innebär att svårt skuldsatta personer, kan få hjälp med sina skulder. Det betyder att de delvis frias från skyldigheten att betala sina skulder. Det kallas för skuldsanering. Programmet är väldigt tufft och den skuldsatte får leva på existensminimum, vanligen i fem år. Alla inkomster utöver existensminimum ska användas till att betala av skulderna enligt den saneringsplan som beslutats för dig. Ansökan om skuldsanering hos kronofogden kan göras via e-tjänster och blankett. Mer information om ansökan hittar du här. 

/Linda
Spara