Blir du arbetslös behöver det inte betyda att hela din värld har gått under. Det finns flera möjligheter att ta vara på. Det viktigaste är att tänka nytt och stort. Tänk utanför din komfortzon. Passa på att utbilda dig till något som du alltid drömt om. Välj en helt ny bana som garanterat ger dig drömjobbet. Eller varför inte bara fräscha upp dina fackkunskaper, vässa dig själv. Du behöver inte välja en helt ny bana utan bara uppgradera dina tidigare kunskaper.

Just nu är det många som vill jobba på bank, informatörer eller kommunikatörer och journalister. Dock råder det hårdast konkurrens om de jobben och det kan hända att du i värsta fall får ett grått halvtidsjobb på landstingets interntidning. Drömmen om ett champagneindränkt jobb inom media kan kraschlanda. Det är bättre att ta det säkra för det osäkra.

En klokare, lönsammare och mer spännande karriärväg är sannolikt den som ingenjör. Ingenjör är ett välbetalt, omväxlande yrke med störst framtidsmöjligheter. Det kan hända att du blir arbetsledare så fort du slutat universitetet på tre år eftersom det behövs väldigt mycket. Ingenjörer reser mycket också och kan arbeta var de vill. En del tycker dock att titeln ”ingenjör” låter tråkig. Innan du bestämmer dig för att titeln är tråkig. Undersök vilka karriärmöjligheter det finns.

Framtidsyrken

 

Överskott på arbetskraft

 

Vi tycker såklart att du ska satsa på dina drömmar om du är ung, fri och verkligen har chansen. Ifrågasätt dock de valen du gör och gå inte bara efter känsla. Prata med en karriärrådgivare. Det är aldrig för sent att ändra sig. Du behöver inte göra som alla andra.

Konstigt nog har Sverige en av världens mest könssegregerade arbetsmarknader. Kvinnor och män väljer helt olika yrken. Över 90 procent av Sveriges undersköterskor och förskollärare är kvinnor. Samtidigt är över 90 procent av alla lastbilsförare och byggnadsarbetare män.

Detta faktum att yrken har så pass segregerade val gör att vi kan dra fördel av det. Arbetsgivarna prioriterar oftast det underrepresenterade könet när de söker folk. En kvinnlig programmerare har därför helt klart en fördel till skillnad från sina manliga konkurrenter. På samma sätt gäller det för män som söker kvinnodominerande yrken. Den manliga förskolläraren får lättare jobb i jämförelse med tjejerna som söker samma jobb.

Mobbning är inte lika vanligt som det var förr på arbetsplatser. Visst kan det förekomma mot särskilt kvinnor på mansdominerande branscher. Det går mot en förbättring och de flesta trivs med en könsblandning på jobbet. Det kan till och med vara så att det underrepresenterade könet lyfts fram vid löneförhandlingar och befordringar.

Utbildning är självklart en bra grund och förutsättning att få jobb Lägg dock inte fyra år i ditt liv på att studera för att du inte har något annat att göra. Se till att du väljer något som du vet ger dig ett jobb. Det finns också praktiska utbildningar där du kommer in arbetslivet relativt snabbt genom praktik. Utbildning kostar i form och utebliven lön och i minskad pension.

 

/Enkla LånJämför enkla lån