Genom att ha en tydlig och enkelt överskådlig bild över dina skulder gör det lättare att förstå dem. Ju mer du betalar av dina skulder desto bättre ser din visuella skuldplan ut. Skapa en visuell plan som passar dig. Planera och bestäm därefter hur och när du ska betala av skulderna. Se mer om hur du tar kontrollen över dina skulder här.

Ett tips är att i din årliga kalender skriva ner hur mycket skulderna minskat per månad. Se bild nedan. Då blir det mer motiverande och tydligt att du för varje månad når dina mål. Att ha en visuell målbild kallas nudging. Läs mer om nudging här.

Hur har du planerat att minska på utgifterna denna månad för att kunna betala av pengar på dina skulder? Fika färre gånger? Sluta falla för frestelser att köpa mat ute? Shoppa färre kläder?

/Spara pengar snabbt

https://www.instagram.com/p/BtO0YCBBH-0/