Den 1 mars 2018 skärps amorteringskraven ytterligare. Vi har tidigare skrivit om den nya kalkylen för de nya stenhårda amorteringskraven och de faktorer som påverkar bostadspriserna 2018 i samband med den nya amorteringskraven. De nya amorteringskraven skapar en oro för vår privatekonomi. Vad betyder de skärpta amorteringskraven och hur påverkar det privatekonomi?

Förslaget om skärpta amorteringskrav är ett initiativ av finansinspektionen. Finansinspektionen är en svensk statlig förvaltningsmyndighet och jobbar under finansdepartementet. De ansvarar för den tillsyn, regelgivning och tillståndsprövning som rör finansiella marknader och finansiella företag. Finansinspektionen säger att personer med stora lån ska amortera mer eller låna mindre. Många personer har varit tvungna att köpa bostadsrätter eftersom det är stor brist på hyresrätter. Egentligen har de inte råd att betala de dyra bostadsrätterna och har inga planer på att faktiskt betala av dem helt. Chefen Erik Thedéen på finansinspektionen berättar att de inte kan sitta och vänta på andra åtgärder. Styrelsen hos Finansinspektionen har röstat igenom förslaget om ett skärpt amorteringskrav måndagen den 13 november.

Vad innebär det nya amorteringskravet?

Hushåll som lånar mer än 4,5 gånger sin bruttoinkomst ska amortera 1 procent mer av sitt bolån varje år jämfört med idag. Som skrivits i tidigare inlägg rekordökar sms lån, konsumentkrediter och krediter mer än någonsin vilket oroar finansinspektionen. Finansinspektionen säger att amorteringskraven enbart är en av flera åtgärder.

 

Vem påverkas?

De personer som lånar större summor påverkas av det nya amorteringskravet. Syftet med amorteringskravet är att finanskrisen som uppstod 2008 inte ska upprepas. Under finanskrisen lärde vi oss att en höjd skuldsättning är en riskfaktor. Riskfaktorn ska härmed minimeras.

 

Varför skärps amorteringskraven?

Bostadspriserna har ökat med 30 procent på 3 år vilket är rekord. Hushållens skulder har i samband med det påverkats och skulderna har vuxit i snabb takt. Finansinspektionen säger att detta skapar en sårbarhet i framtiden som de med de nya amorteringskraven vill undvika.

De väldigt skuldsatta hushållen drar ner på sin konsumtion i krisläge eftersom de inte har råd att konsumera. Drar de ner på sin konsumtion i krisläge fördjupas krisen säger Finansinspektionen. Dagens amorteringskrav har bara begränsat hushållets möjlighet att belåna sig högt i förhållande till bostadens värde. FI anser att man även måste begränsa belåningen i förhållande till sin inkomst. En naturlig effekt av de skärpta amorteringskraven är inbromsningen av bostadspriserna. Tiden med rusande bostadspriser är förbi. Dock vill Finansinspektionen inte ha ett kraftigt fall på bostadsmarknaden. Som det ser ut nu faller inte bostadspriserna kraftigt men det finns helt klart ett större utbud av bostäder i jämförelse med efterfrågan.

 

Broms i skuldkvoten

15 procent av nya bolånetagare påverkas av det föreslagna amorteringskravet. Utgångspunkten är att kravet enbart ska omfatta nytt bolån som är tagna efter amortering kravets start. Det finns dock undantag som gör att även befintliga låntagare kan omfattas av kravet. Reglerna varierar från bank till bank. Har du en bra kontakt med din egna bank råder vi dig att i första hand förhandla med dem. Sbab däremot som är en statlig bank brukar vara mest flexibla när det gäller lån och regler.

 

Hur påverkas befintliga låntagare?

Befintliga låntagare som väljer att utöka sina lån för att till exempel renovera sin bostad kommer att omfattas av kravet. Utökar man sitt bolån aktiverar man igång amorteringskravet säger Finansinspektionen. De senaste åren har i snitt var fjärde bolånetagare höjt bostadslånet för att bygga om sin bostad eller renovera. Var tionde anger också att de lånat på bostaden för att finansiera köp av bil, båt, resa eller någon annan större kapitalvara.

 

Snittränta, bolån

[table id=49 responsive=scroll /]

Bromsa in skuldkvot

Med det nya amorteringskravet hoppas finansinspektionen att lån-kulturen ändras och att kravet fungerar som en broms. Det positiva i situationen är att färre kommer att omfattas av kravet om bopriserna faller.

 

Oklart om det blir av

I november var det fortfarande oklart hur regeringen ställer sig till förslaget. Finansinspektionen hade den 13 november lämnat över förslaget till regeringen för beslut. Regeringen har dock sagt ja till förslaget och de nya amorteringskraven träder i kraft nästa vecka. Priset för att gå emot Finansinspektionen bedöms vara allt för högt.

 

Kritik

Eftersom det nuvarande amorteringskravet inte analyserats fullt ut kritiserar många Finansinspektionens förslag. Förslaget ska ha en stabiliserande effekt men det är fortfarande oklart hur kravet sår mot bostadsmarknaden vid höjda räntor. Finansinspektionens nya regler gäller den 1 mars 2018.

 

Snittränta, bolån

[table id=49 responsive=scroll /]

 

/Sofia
Enkla Lån