I höst har snittpriset för villor varit 3,1 miljoner kronor och för bostadsrätter drygt  2,5 miljoner kronor. Det är en ökning med 7 respektive 4 procent i jämförelse med året innan. I hälften av de 20 länen har ökningen på bostadsrätter varit över 10 procent. Blekinge är prisvinnare med en ökning på 27 procent. Prisraketerna har dock slutat. De flesta experter tror på en mindre prisnedgång. Så länge faktorerna efterfrågan, en god konjunktur och låga räntor finns kvar säger experter att det inte finns en chans för kraftigt prisras. Ett mindre prisras är mer sannolikt men man vet inte exakt hur det kommer se ut.
 

Priserna avstannar 2018

Som man kan läsa om i nyheterna är det just nu ett ovanligt stort utbud av lägenheter. Utbudet kommer bli större. År 2016 färdigställdes 44 000 bostäder. Det är mest någonsin sedan 1992. Cirka 14 000 av dem var bostadsrätter. 2018 blir det ännu mer bostadsrätter på ytterligare 28 000 stycken. Priserna kommer inte röra sig mycket under 2018 säger experterna. Med undantag för villorna. Villamarknaden har inte samma typ av utbud i jämförelse med bostadsrättssidan. Marknaden för villor brukar allmänt vara mindre volatil. Utbudet av äldre som nya småhus är mycket lägre. Det innebär att prisutvecklingen fortsätter i samma takt men i relativt sakta takt. Utbudet på nybyggda villor ökar också. I jämförelse med bostadsrätter är det relativt lägre utbud såklart. År 2016 färdigställdes drygt 11 000 nya småhus. I år började det byggas 14 000.
 

Nytt amorteringskrav 1 mars 2018

Vi kan enbart spekulera hur 2018 kommer att se ut på bostadsmarknaden. Ett stor behov finns tydligt men om köpare kommer att kunna köpa något återstår att se. De skärpta amorteringsreglerna kan börja gälla den 1 mars 2018. Det nya amorteringskravet innebär att de som tar stora bolån tvingas betala lånet snabbare. Nya reglerna innebär att de som lånar mer än 4,5 gånger hushållets årsinkomst före skatt amorterar ytterligare 1 procent på skulden. Kravet gäller bara nya lån. Finansinspektionen har räknat med att cirka 15 procent av nya bostadslån kan vara så stora att de omfattas av det skärpta amorteringskravet. Skärpningen innebär cirka 2000 kronor extra i snitt per månad enligt FI:s beräkningar.
 

Fem faktorer att hålla koll på som påverkar bostadspriserna 2018

 1. Utbudet
  Utbudet har ökat rejält i höst. En förklaring är en hög nyproduktion. I januari såg vi ett rekordutbud. Det finns många lägenheter att välja på just nu för köparna.
 2. Räntan
  Riksbanken beräknas höja reporäntan under andra halvan av 2018. Men det är inte förrän år 2019 som man räknar med att den ligger på plus.
 3. Amorteringskraven
  Sommaren 2016 infördes nya låne- och amorteringskrav. I mars kommer det att skärpas. Se upp för stora förändringar under denna tid. Det kommer förmodligen bli samma effekt som vi såg 2016.
 4. Konjunkturen
  Ju bättre det går för Sverige, desto mer ökar optimismen. I takt med optimismen ökar även bostadspriserna.
 5. Nya regler
  Ränteavdraget, ”flyttskatten” och fastighetsskatten diskuteras ofta. Förändringar kan mycket väl ske under ett valår.

 

Råd till köpare och säljare

Sist men inte minst vill jag dela med mig av råd till köpare och säljare.

 

Köpa bostad

Utbudet är stort och kommer öka år 2018. Du har därför tid att tänka, känna och räkna. Gör inget förhastat. Diskussioner om till exempel minskade ränteavdrag gör att det är ännu viktigare att inte köpa något alltför dyrt. Skaffa ett lånelöfte och räkna på eventuella utfall som en räntehöjning och sjukskrivning.

 

Sälja bostad

Håll koll på prisutvecklingen i ditt område. Och för guds skull, välj en mäklare med omsorg. Jag hade jättestora problem med mina köpare eftersom mäklaren var oerfaren, odetaljerad och slarvig. Tänk realistiskt och jämför med hur marknaden är idag inte med hur det var förra året eftersom det ändrar sig väldigt snabbt.