Den som vill spara pengar kan hämta inspiration från indiska arbetare från landsbygden. Ett nudging exempel.

Nudging exempel

Dessa lågbetalda byggnadsarbetare deltog i ett experiment. När de fick sin lön las en del av pengarna i ett kuvert eller två och öronmärktes som besparingar. 

Insatserna ökade för en del av de indiska arbetarna när en bild av deras barn var fäst vid kuvertet. Att använda de pengarna som fanns i kuvertet med deras barn på bild fick dem att känna sig skyldiga. Så för att undvika denna skuldkänsla sparade de mer pengar. Med detta experiment kunde man uppmuntra fler indiska arbetare att spara pengar. 

Kan inte spara, kommer inte att spara

I Sverige idag avsätter tusentals personer pengar i ett separat sparkonto för att inte spendera pengar i vardagen på onödiga saker. Wagestream från Storbritannien har utvecklat en spara pengar app kopplat till nudging (beteende-insikter) som gör att privatpersoner sparar mer pengar. 

Användaren av appen laddar ner en bild av drömmen/målet med sparandet. Ju mer pengar de sparar, desto tydligare blir bilden. Så har du en bild på en bil eller en semester blir den mer tydlig ju mer pengar du sparar och mindre tydlig ju mer pengar du tar ut. 

Funktionalitet med appen gör att verkligheten subtilt förstärks och kan påverka användarens beteende väsentligt. Med appen kan privatpersoner spara mer pengar med hjälp av nudging-metoden. 

Bristen på besparingar har verkliga konsekvenser

Bristen på besparingar har verkliga konsekvenser för människors liv. Inga besparingar innebär ingen ekonomisk buffert för det oväntade. Skulle du bli av med jobbet eller hyra ett hem som kanske är dyrare än först beräknat kan det blir svårt utan en buffert. 

Detta gäller särskilt för unga och lågbetalda personer. Därför försöker många hitta nya metoder för att få fler personer att spara pengar. Nudging och beteendevetenskap kan vara framtiden och en metod att enklare spara pengar. 

Nya innovativa metoder som uppmuntrar sparande

Eftersom det är viktigt att spara pengar försöker man hitta nya sätt att uppmuntra människor att spara. Därför har man nu vänt sig till Beteendeinsiktsteamet (The Behavioural. Insights Team, ibland kallat The Nudge). Idag underskattar vi beteendefaktorer som kan vara en lika kraftfull motivationsfaktor som ökning av räntor och på sparande. 

På flera gymnasium, universitet och skolor utbildar man idag om nudging, den kraftfulla metod för ett önskat beteende. Gymnasium LBS och Magisterutbildningen Digital affärsutveckling på Linnéuniversitet är två skolor som till exempel utbildar i nudging.